lientrai1

lientrai2


 

Lễ Khai Giảng niên khóa 2015/2016 GĐPT Chánh Dũng


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/web123320/html/images/stories/ChanhDung_KG15

 

LienHoa2015

Vui lòng nhấp chuột lên hình để xem được rõ hơn:

 

Để biết thêm chi tiết xin xem phần nôi quychương trình trại.Và cũng xin quý phụ huynh tải về phần Einverständniserklärung cho công việc ghi danh.

 

Lễ thọ cấp của huynh trưởng Thị Hiện - Nguyễn Hữu Lộc

tại Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 Neuss


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/web123320/html/images/stories/thocap
 

Lễ Bế Giảng cuối niên khóa 2014/2015 GĐPT Chánh Dũng


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/web123320/html/images/stories/ChanhDung_Abschluss

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 trong tổng số 16