BẢN TIN CHÁNH GIÁC THÁNG 01 NĂM 2019

Trong Buổi họp Thường Niên của GĐPT Đức Quốc, Ban Hướng Dẫn đã đề nghị GĐPT Chánh Giác đảm nhiệm viết cho Bản Tin GĐPT Đức Quốc cho tháng giêng 2019. Hầu giới thiệu vài nét về GĐPT Chánh Giác cho những Lam Viên, Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Giác viết vài điểm chính sau đây:
Gia đình Phật Tử Chánh Giác được thành lập vào tháng 7 năm 1995, tính đến nay trên 23 năm. Lúc trước khi Ni Sư Tích Nữ Như Viên trụ trì tại tư gia của anh Liên Đoàn Trưởng Bremen, GĐPT Chánh Giác sau khi được thành lập, sinh hoạt 2 lần trong tháng. Nhưng từ khi Ni Sư rời Bremen và về trụ xứ tại Nam Đức và sau nầy anh Liên Đoàn Trưởng chuyển nhà lên Tostedt, cách Bremen 80 Km, GĐPT Chánh Giác và Chi Hội Phật Tử Bremen chỉ sinh hoạt 1 lần trong tháng.

Chương trình và thư mời do Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Giác đảm nhiệm. Và trước khi gởi thư mời, anh chị em trong Ban Huynh Trưởng tham khảo nhau qua Email và liên lạc trước với Bác Chi Hội Trưỏng. Khó khăn cho một số anh em trong Ban Huynh Trưởng là ở xa Bremen: Thiện Lợi, LĐP Nam (95 km),Thiện Giải, Thiện Giới Thư Ký và Thủ Quỹ (40 km), nên đôi khi sinh hoạt không đúng giờ như quy định. Hơn nữa Chi Hội và GĐPT Chánh Giác không có hội quán, cho nên khi Ban Hướng Dẫn GĐPT Đức Quốc đề nghịtừ ngày 03 đến 06 tháng 10 năm 2019 có cuộc họp thường niên của GĐPT Đức Quốc tại Bremen, GĐPT Chánh Giác đã xin miễn và mong sự thông cảm của BHD Đức Quốc.

Chánh Giác gia đình bấy lâu nay
Huynh Trưởng Đoàn Sinh bao tháng ngày
Nung nấu tinh thần luôn vượt khó
Chu toàn nhiệm vụ nào ai hay!

Ban Huynh Trưởng Chánh Giác Bremen

Beitrag zum Tag der Friedensandacht im Rathaus Bremen
am 13.Januar 2019 von der Buddhistischen Gemeinde & der Buddhistischen Jugend in Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Sieling,
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Freunde der interreligiösen Gemeinschaft von Bremen,

Ein frohes gesundes und friedliches neues Jahr 2019 wünschen wir Ihnen im Namen der buddhistischen vietnamesischen Gemeinde und des Jugendverbandes in Bremen.

Vor Weihnachten 2018 gab es zahlreichende Terrorakte und Unruhen in verschiedenen Regionen, sowohl in Europa als auch in Asien und im Nahenosten. Nicht nur diese Geschehnisse, sondern auch die wachsenden Klimaveränderungen stellen eine Bedrohung gegenüber dem Leben der Menschen auf unserem Blauen Planeten dar. Diese unerträglichen Begebenheiten haben uns nachdenklich und traurig gemacht.
Nach der buddhistischen Lehre sind die Ursachen und Auslöser hierfür die drei Geistesgifte:
Gier, Hass und Verblendung von Einzelnen oder von einer alleinregierenden, diktatorischen Partei:
- Gier nach Macht, Unverständnis und Hass auf Andersdenkende oder andere Völker führt zur Verblendung, welche uns hindert die vielfältige Schönheit und Kultur andere Nationen zu erkennen
und wertzuschätzen. Alle diese Ursachen sind eine Bedrohung für den Weltfrieden.

Doch es gibt auch Momente, die uns Hoffnung und Mut machen, wenn jedoch jeder Mensch wie der kleine Prinz von Saint-Exupéry aus Liebe agieren würde, mit einem Herzen ohne Hass und
dazu Respekt gegenüber der unantastbaren Würde eines jeden Menschen empfinden würde,
könnte man sagen: "Wir können den Frieden in der ganzen Welt umsetzen und bewahren".
Für das Bundesland Bremen ist es seit vielen Jahren eine wichtige Aufgabe, als Pionier mit der interreligiösen Gemeinschaft die Friedensandacht in dieser Form zu veranstalten.
Die Friedensandacht ist nach wie vor sehr wichtig, um an die Völker der Welt zu appellieren, die Inhalte dieser Friedensandacht wirksam umzusetzen, um einen Frieden auf Erde zu realisieren und zu garantieren.

Möge in allen Ländern der Welt Ruhe und Frieden herrschen,
Mögen die Völker der Welt ohne Machtgier, ohne Hass und ohne Verblendung in
Glück und Frieden leben.

Unser Programm lautet wie folgt: Rezitation des Buddha-Gebets mit dem Mahaprajnaparamitahrdaya – Sutra (die Essenz der Vollkommenheit der Weisheit)
Im Anschluss folgen die drei „Zufluchtsnahmen“:
Wir nehmen Zuflucht zum Buddha, dass er uns den Weg in das Dasein zeigt.
Wir nehmen Zuflucht zum Dharma, welcher der Weg der Nächstenliebe und Verständnis ist.
Wir nehmen Zuflucht zum Sangha, der Gemeinschaft der Menschen, die sich selbst wünschen, immer wachsam und aufmerksam zu leben.

Kontakt: Buddhistische Gemeinde und Chánh Giác Jugend Bremen:

c/o Thị Thiện Phạm-Công Hoàng
      Morlaas-Str. Ost 8, 21255 Tostedt


Viết Về Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình 13.01.2019
Như những năm trước, năm nay, vào ngày 13.01.2019 tại Tòa Thị Sãnh của tiểu Bang Bremen, có buổi „Cầu Nguyện Cho Hòa Bình“. Kỳ nầy thay vì 7, gồm có tới 8 Tôn Giáo tham dự. Chi Hội và Gia Đình Phật Tử Chánh Giác Bremen là một trong 8 Tôn Giáo đó.  Theo chương trình sinh hoạt của Chi Hội và GĐPT Chánh Giác Bremen là vào ngày chủ nhật ở tuần lễ thứ 2 trong tháng. Kỳ nầy ngày sinh hoạt trùng vào buổi lễ Cầu Nguyện Cho Hoà Bình, nên thời gian sinh hoạt thật là eo hẹp. Hơn nữa trong buổi lễ Phật còn có Lễ Cầu Siêu và Tập Văn Nghệ cho TẾT Nguyên Đán.

Đúng 15giờ 15 phút phái đoàn gồm có Bác Cựu Gia Trưởng, anh Chi Hội Phó, 3 anh chị em trong Ban Huynh Trưởng cùng với 2 em nam, nữ thuôc ngành thanh GĐPT Chánh Giác và 1 thân hữu trong Chi Hội. Năm nay vì trời mưa tuyết lạnh, nên số người tham dự tương đối ít hớn năm ngoái 2018. Về phía quan khách, đặc biệt kỳ nầy có sự tham dự của ông cựu Thống Đốc Tiểu Bang Bremen ông Henning Scherf. Sở dĩ nói đến Ông vì khi một vị Thống Đốc Tiểu Bang đến tham dự Tết Việt Nam của chúng ta, không phải là thường có. Thế mà Ông và phu Nhân đã đến tham dự 2 lần Đêm Văn Nghệ Tết với Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Bremen Và Vùng Phụ Cận. Đó là một vinh dự cho chúng ta. Bác Cựu Gia Trưởng và anh Liên Đoàn Trưởng kiêm Bác Gia Trưởng đã đến chào mừng Ông. Ông rất vui là gặp lại chúng tôi. (Ông đứng chụp hình chung với chúng tôi)

 

Buổi Cầu Nguyện Cho Hòa Bình bắc đầu.
Cô xướng ngôn viên (cô Theresa) chào mừng Bà Đại Diện cho ông Thống Đốc Tiểu Bang Bremen và quan khách, đọc diễn tiến của chương trình như sau: Năm nay bắt đầu không theo thứ tự A đến Z mà ngược lại từ Z đến A. Như vậy trước tiên là giáo đoàn Yesiden tiếp đến là Judentum, Islam, Hinduismus, Christentum gồm Evangelik và Katholik chung, Buddhismus, Bahá'í, và cuối cùng là Alevitentum Cô xướng ngôn viên nói thêm là sau mỗi lần một Tôn Giáo lên cầu nguyện, sẽ có một tiếng chuông (Gong), sau đó một em bé bưng một đèn sáp, đặt lên bàn  bên cạnh Rednerpult. Xong đến lược Tôn giáo tiếp theo.   

Trước khi các đại diện Tôn Giáo lên cầu nguyện, một Nữ Nghệ Sĩ thổi sáo một bản nhạc. Và nghi lễ bắt đầu:

Trước tiên là Yesiden, tiếp đến Judentum, Islam, Hinduismus, Christentum, Buddhismus, Bahá´i và cuối cùng là Alevitentum. Đến lượt chúng ta, có các anh chị em, lên cầu nguyện gồm có: Anh Chi Hội Phó, Anh Liên Đoàn Trưởng, Chị Liên Đoàn Phó, Anh Thư Ký, hai em đoàn sinh ngành Thanh, một nam, một nữ. Và được phân chia đọc bài tham luận gồm 4 phần như sau:  
•    Trước tiên Bác Gia Trưởng đọc lời chào mừng và chúc Năm Mới Dương Lịch đến với Chủ Nhà là ông Thống Đốc hay người Đại Diện cùng quan khách.
•    Sau đó là Chị Liên Đoàn Phó đọc tiếp phần quan trọng, trong ý nghĩa là theo Đạo Phật, những sự kiện xảy ra, đưa đến thảm họa đe dọa nền „Hòa Bình thế giới và         
•    Ô nhiễm môi trường“ đó là tam độc (drei Geistesgifte): THAM (Gier), SÂN (Hass) và SI (Verblendung).
•    Tiếp theo là em UV Ngành Thanh Nữ đọc: Tuy nhiên trong khoảnh khắc, có một niềm hy vọng và can đảm đến với chúng ta, khi mỗi một người trong chúng ta là một hoàng Tử nhỏ bé (der Kleine Prinz của Saint Exupéry) có đầy tình thương với một trái tim không đố kỵ và một sự kính trọng đối với nhân phẩm bất khả xâm phạm của con người. Từ đó người ta có thể nói: „Thế Giới có thể chuyển hoá đến Hòa Bình và có thể bảo vệ nền Hòa Bình đó“. Đối với Thành Phố Tiểu Bang Bremen, qua Hội Liên Kết Tôn Giáo (Interreligiöse Gemeinschaft) từ bao năm nay, tiên phong trong chương trình: „Cầu nguyện cho Hòa Bình“). Sự cầu nguyện nầy, trước sau như một rất quan trọng, kêu gọi Đồng Bào Thế Giới hãy thực hiện hóa nội dung lời kêu gọi nầy, hầu thực hiện hóa và bảo tồn nền Hòa Bình trên Thế Giới. Cuối cùng cầu chúc mọi đất nước trên thế giới, luôn có sự thanh bình và nền hòa bình ngự trị. Mọi dân tộc trên thế giới sống trong yên vui, hạnh phúc không có tham, sân, si.
•    Một em Đoàn Viên ngành Thanh, đọc tiếp chương trình của phái đoàn Chi Hội và Phật Tử Chánh Giác Bremen: Trước tiên tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh và sau đó cùng hát bài: „Về Nương Tựa: PHẬT, PHÁP, TĂNG“

Hai em ngành Thanh nam, nữ, sau khi cầu nguyện phải về gấp nơi đạo tràng để tập múa chuẩn bị cho diệp Tết sắp đến. Buổi Lễ Cầu Nguyện cho Hòa Bình kết thức lúc 18:00 chiều. Phái đoàn phải trở về đạo tràng, nới quý Bác, Cô Chú còn ở lại để thảo luận việc làm bánh trái để bán gây quỹ cho Chi Hội và GĐPT Chánh Giác trong diệp TẾT NGUYÊN ĐÁN, KỸ HỢI, sẽ được tổ chức vào ngày 09.02.2019, cũng như thu dọn Đạo Tràng; Vỉ Chi Hội và GĐPT Chánh Giác phải mướn địa điểm sinh hoạt, chưa có hội quán. Tuy mệt vì nhiều công việc, nhưng Bà Con và các Anh Chị Em trong GĐPT Chánh Giác, lúc nào cũng cố gắng để hoàn tất những nhiệm vụ mà quý Bác, Cô Chú trong Chi Hội và BHD GĐPT giao phó. Mọi lúc mọi nơi luôn luôn với tinh thần „Lục Hòa“ và nhớ đến những điều mà Chi Bộ củng như Ban Hướng Dẫn GĐPT căn dặn:                   
TAM QUY NGỦ GIỚI
BA ĐIỀU LUẬT CỦA OANH VŨ
NĂM ĐIỀU LUẬT CỦA NGÀNH THANH VÀ THIẾU

Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Giác

 

Viết về bữa tiệc chay Tất Niên 2018 của Chi Hội Phật tử Bremen & GĐPT Chánh giác

Liên hoan tổng kết cuối năm để nhìn lại các hoạt động đã qua, thành quả đã đạt được, rút kinh nghiệm và hướng về một năm mới có hiệu quả cao hơn.
Trong ý nghĩa đó, Chi hội Phật tử Bremen và Gia đình Phật tử Chánh giác đã tổ chức bữa tiệc chay mừng tất niên vào ngày 09.12.2018 vừa qua.
10 giờ 30, hơn 70 phật tử đã vân tập về đây đông đủ. Các Anh Chị Em trong GĐPT tập trung trang trí bàn thờ Phật thật trang nghiêm, cùng với một hội trường rất đẹp mắt có đầy đủ bàn ghế, thảm lót và gối ngồi.

Trong khi đó ở dưới bếp thì các Cô và các Chị nhanh tay xào nấu những món ăn chay rất ngon để chuẩn bị cho bữa tiệc Tất Niên sắp đến.
Đúng 12h trưa buổi tụng kinh sám hối cuối năm được bắt đầu dưới sự hướng dẫn của Bác Gia trưởng GĐPTCG, tuy rằng phải hơn mấy chục lần quỳ lên lạy xuống vất vả, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lòng thanh thản và nhẹ nhỏm đi nhiều, khi đã tự mình sám hối được những việc làm sai trái trong năm qua và cầu mong sự bình an sẽ đến với mọi người chúng ta trong năm mới sắp đến.  chanhgiac baiviet4

Sau khi tụng kinh xong, anh Chi hội phó thay mặt Bác Chi hội trưởng mở lời chào mừng quý Phật tử đã tề tựu đông đủ về đây. Sau đó anh đã nhắc nhở quý Phật tử đóng góp ý kiến, nêu ra những ưu, khuyết điểm của năm qua, từ đó rút ra kinh nghiệm, để xây dựng Chi hội phật tử ngày càng vững mạnh hơn. Và cũng như khuyến tấn các em Lam viên trong GĐPT CG phải siêng năng và tinh tấn tu học, cũng như tham gia đầy đủ các công việc Phật sự.
Sau khi nghỉ ăn trưa xong, đúng 14 giờ tiệc Tất Niên được bắt đầu. Mở đầu là phần chiếu Diashow của chị Huynh trưởng Liên đoàn phó nữ, với phần phụ đề qua giọng đọc ấm cúng và quyến hút của chị, làm mọi người ai nấy đều rất cảm động và bên cạnh đó cũng không kém phần vui vẻ với những thành tựu đã đạt được trong năm qua.

Kế đến là phần trò chơi rất thú vị do em Đồng Bảo thực hiện, với những câu hỏi về Phật pháp rất khó, nhưng đều được quý Phật tử trả lời đúng hết, không bỏ sót câu nào.
Cuối cùng đây là tiết mục mà các em Lam viên đang mong chờ nhất đó là phần tặng quà cho 3 em xuất sắc của 3 ngành và cũng như tặng quà cho tất cả các em Thiếu và Oanh vũ được các Bác lớn tuổi trao cho.chanhgiac baiviet5

Tiếp đến là Ban Hợp Ca gồm có quý Chú, anh chị trong Chi Hội cùng với Huynh Trưởng của GĐPT đã cất lên tiếng hát Bài Chánh Giác Ca. sau đó với bài hát kết dây thân ái đã vang lên, báo hiệu cho mọi người biết rằng chương trình của một ngày tề tựu về đây dự tiệc chay tất niên 2018 đầy ấm áp tình Lam của Chi hội Phật tử Bremen và GĐPT Chánh Giác hôm nay đã kết thúc viên mãn. Mọi người chia tay nhau ra về trong niềm vui hân hoan và cũng không quên chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới sắp đến và hứa hẹn sẽ cùng nhau tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu học Phật.

chanhgiac baiviet6

 

 

ĐỨC PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA

Trong hành tinh xanh của chúng ta (unser blauer Planet) có 4 mùa là Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi mùa có 3 tháng và có những nét đặc thù:

Bước vào xuân trăm hoa đua nở
Như đón chào hơi thở đầu năm
Mọi người nô nức viếng thăm
Đi Chùa lễ Phật ngày rằm tân niên

Còn mùa hạ thì sao?

Vào mùa hạ nắng ấm trăng thanh
Chim non ca hát trên cành nghĩ ngơi
Đàn em đánh đáo đùa chơi
Tắm sông, trèo núi tuyệt vời tuổi thơ

Còn tiếp đến mùa thu như thế nào?

Trời sang thu lá trở vàng úa
Người nông dân cấy lúa mùa hai
Hầu như tạo hóa an bài
Nên thơ gợi cảm trổ tài thi nhân

Và cuối cùng là mùa đông, và chuẩn bị bắc đầu mùa xuân

Mùa đông trở lại với chúng ta
Gió lạnh giá buốt đến mọi nhà
Gia đình quây quần bên trách lữa
Hay lò bánh tét đón Tết ta.

Trong 4 mùa đó có kim, có mộc, có thủy, có hỏa và có thổ, tương giao với nhau. Đất là trung tâm liên quan đến 4 mùa và tạo ra nhiều sắc thái đặc biệt… Trong Chư Phật Hành Giả xin giới thiệu với quý anh Chị Huynh Trưởng vàĐoàn Sinh Lam vềĐức Phật Tỳ Lô Giá Na trong Kinh Hoa Nghiệm hầu thấu hiểu thêm về một Vị Phật mà hầu như chỉ có quý Thầy mới biết, còn chúng ta chắc có lẽ chưa thông đạt đến Vị Phật nầy. Xin quý Anh Chị Huynh Trưởng và Đoàn Sinh tham khảo để mở rộng tầm hiểu biết về một Vị Phật trong những Vị Phật mà chúng ta biết và trì niệm: Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tương quan đến đất, nước, gió, lữa, kim và bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.


Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

Còn Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra) vào triều đại Đông Tấn trong bản dịch Kinh Hoa Nghiêm sáu mươi quyển (Lục Thập Hoa Nghiêm) của ngài đã dịch chữ Phạn Vairochana sang tiếng Trung Hoa là Lô Xá Na (Rocana).


Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

50. Đa tha dà đa câu ra da.
Kệ:
Trung ương Phật bộ Tỳ Lô tôn
Như Lai chủng tộc hoá quần luân
Phổ tu vạn hạnh Ba La Mật
Chư pháp vô ngã chứng viên thông.
Tạm dịch:
Phật bộ Tỳ Lô tại trung tâm
Dòng tộc Như Lai dạy chúng sanh
Tu khắp vạn hạnh Ba La Mật
Các pháp vô ngã chứng viên thông.


Giảng giải: Đa tha dà đa dịch là “Như Lai”, cũng chính là Phật Bộ. Chú Lăng Nghiêm có năm bộ, chia ra năm hướng. Chính giữa là Phât Bộ, có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là giáo chủ. Phương tây là Liên Hoa Bộ, có Phật A Di Ðà là giáo chủ. Phương đông là Kim Cang Bộ, có Phật A Súc là giáo chủ, tức là Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư. Phương nam là Bảo Sanh Bộ, Phật Bảo Sanh là giáo chủ. Phương bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu là giáo chủ. Cọng lại là năm bộ. Thế gian này là do giáo chủ của năm bộ quản lý và trấn áp năm đại ma quân thì năm đại ma quân mới tuân theo quy củ, tuy dù tuân theo quy củ nhưng chúng cứ nghĩ đến việc làm cho thế giới này từ từ rối loạn hư hỏng. Thế giới này sanh ra đủ thứ tai nạn là do thiên ma ngoại đạo làm ra. Thiên ma ngoại đạo chỉ sợ là thiên hạ không có loạn, chỉ sợ thế gian này không hư hoại nhanh chóng, nhưng do có năm phương Phật này trấn áp tại đây nên chúng lén lút phá hoại, không dám ngang ngược làm ác. Trên thế gian thì ma và Phật đối lập với nhau. Phật thì giáo hóa chúng sanh sớm thành Phật đạo, ma thì giáo hóa chúng sanh sớm thành ma đạo. Nhưng Phật là nhờ ma giúp Ngài tu thành tựu, do đó ma chính là thiện trí thức của người tu đạo Phật. Người tu đạo khi cảnh nghịch đến thì thuận theo thọ nhận, nên nhin phía mặt trái để biết được chỗ tốt. Chúng ta cần nên cung kính Phật, nhưng cũng không phản đối ma vương, xem kẻ oán người thân đều bình đẳng, Phật ma đều như một, cần phải như thế thì không ghét cũng không thương, không thiện cũng không ác. Cảnh giới như thế không khác biệt nhiều. Năm Bộ chú Lăng Nghiêm này sau sẽ giảng lại đầy đủ.


Câu Ra Gia là chủng tộc của Phật, là chủng tánh của Như Lai, tức là đệ tử Phật giáo tin Phật.


"Phật bộ Tỳ Lô tại trung tâm." Chính giữa là Phật bộ, thuộc về thổ (đất). Ðất sanh ra vạn vật, đất thịnh vượng cả bốn mùa, một năm bốn mùa đất đều thịnh vượng, Xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì mộc thịnh vượng, mùa hạ thì hỏa thịnh vượng, mùa thu thì kim thịnh vượng, mùa đông thì thủy thịnh vượng. Một năm chỉ có bốn mùa, nhưng lại có ngũ hành, thì sắp xếp như thế nào? Vì thổ là ở chính giữa, kim mộc thủy hỏa là bốn bên, cho nên xuân hạ thu đông là bốn mùa. Mùa xuân thì mộc thịnh vượng, mùa hạ thì hỏa thịnh vượng, mùa thu thì kim thịnh vượng, mùa đông thì thủy thịnh vượng. Quý vị xem, mùa đông nơi đây thì ẩm ướt, không chỉ là một chút xíu, người Quảng Đông gọi là “Hồi Nam” có nghĩa là mùa ẩm ướt.

Nếu Thổ không có trong bốn mùa thì như thế nào? Thổ thịnh vượng trong cả bốn mùa, mùa xuân ba tháng, trong ba tháng có chín mươi ngày, có thổ thì có thể sanh sôi nảy nở. Mùa hạ, mùa thu, mùa đông, đều có thổ. Cho nên ở chính giữa là Mậu Kỷ thuộc thổ, phương đông là Giáp Ất thuộc mộc, phương nam là Bính Ðinh thuộc hỏa, phương tây là Canh Tân thuộc kim, phương bắc là Nhâm Quý thuộc thủy. Ðây là ngũ hành tương sanh tương khắc.

“Phật bộ Tỳ Lô tại trung tâm” Tỳ Lô là Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch là “biến nhất thiết xứ”.

“Dòng tộc Như Lai dạy chúng sanh’’ Chính giữa là Phật Bộ. Chủng tộc của Phật đến giáo hóa tất cả chúng sanh.
‘Tu khắp vạn hạnh Ba La Mật.’’ Tu khắp vạn hạnh, lục độ vạn hạnh, thập độ vạn hạnh, tu pháp Ba La Mật đến bờ bên kia.
‘’Các pháp vô ngã chứng viên thông’’ đắc được các pháp vô ngã, các pháp vô thường, chứng được diệu lý viên thông, tất cả đều viên thông, thông dung vô ngại.

chanhgiac baiviet10

 

NGƯỜI CÀNG HIỂU BIẾT CÀNG SỐNG KHIÊM CUNG
 
Ở một ngôi làng nọ, có hai cha con người đàn ông trung niên sống cùng nhau. Một hôm trời đẹp, người cha rủ con trai đi vào rừng dạo chơi. Cậu con trai vô cùng cao hứng đi cùng bố. Hai cha con đi đến đoạn đường uốn lượn thì dừng lại.
Trong một phút trầm lặng ngắn ngủi, người cha hỏi con: “Con trai! Ngoài tiếng chim đang hót ra, con còn nghe được thấy tiếng gì khác không?”
...
Cậu bé sau một hồi lắng nghe liền trả lời cha: “Cha ơi, con còn nghe được cả tiếng xe ngựa nữa ạ!”
Người cha lại hỏi tiếp: “Đúng rồi! Đó là một chiếc xe ngựa trống, không chở gì cả.”
Cậu con trai ngạc nhiên hỏi lại: “Chúng ta con chưa nhìn thấy nó, sao cha lại biết đó là chiếc xe ngựa trống rỗng?”
Người cha đáp: “Từ âm thanh con có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc xe trống không. Xe ngựa càng trống rỗng, thì âm thanh sẽ càng to.”
Về sau này, cậu con trai trưởng thành, là một người thông minh, giỏi giang và thành đạt. Mỗi lần cậu chứng kiến một ai đó dùng lời lẽ ba hoa, lỗ mãng để nói chuyện, tự cho là mình đúng, tự cao tự đại, hạ thấp người khác thì cậu đều nhớ đến lời nói của cha vẫn như đang văng vẳng bên tai mình: “Xe ngựa càng trống rỗng thì âm thanh sẽ càng to.”

Những người đã từng qua sông cũng biết rằng, trước khi qua sông, người ta thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của con sông. Bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu, thậm chí sâu không thể đo được…
Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Xe ngựa càng trống rỗng thì tiếng động càng lớn. Làm người cũng nên như vậy!

Người có thể dùng tâm thái bình tĩnh, “bình tâm tĩnh khí” để nói chuyện với người khác thì sẽ tránh được việc khắc khẩu, cãi vã giữa đôi bên. Người như vậy cũng sẽ càng học được cách lắng nghe người khác, mà lại không cường điệu, khoa trương chính mình!
Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Bạn muốn mình là nguồn nước sâu hay là một dòng nước cạn?
Kỳ thực, trong cuộc sống, sự thành thật và lương thiện cũng giống như nước chảy vậy, cũng không cần phải tận lực khoa trương, ca ngợi. Con người chỉ có tâm thái bình tĩnh và tường hòa mới có thể đạt được cảnh giới tư tưởng cao thượng.
 
TRẦM TĨNH SỐNG
 
Cuộc Sống Không Nhất Thiết Chuyện Gì Cũng Phải Phân Rõ Trắng Đen. Có câu “nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.”
Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn.
...
Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì sẽ đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh.

Rủ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc; thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc.

Ở đời, sống là để bản thân mình xem, đừng tham vọng mọi người đều hiểu bạn; cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý mình.
Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân
Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ
Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên
Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất.

Cuộc sống, không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết
Gặp phiền não thì tự tìm lấy niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc Dù bận rộn cũng nhớ giữ lại chút thanh nhàn, đừng để mất sức khỏe - Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghĩ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống chỉ cần trong lòng luôn nhớ đến mục tiêu của kiếp sống, và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu thì yên tâm, sẽ không bị lạc đường!
 
* Nửa đời người khi tỏ ngộ
Phân trần đen, trắng mà chi!
Thế gian mĩm cười đối diện
Sống với cõi lòng thanh thản


Như Nhiên-Th T T

 

glgdpt19 01

glgdpt19 02

 

GĐPT Chánh Niệm kỷ niệm chu niên 30 năm

IX0A0406
IX0A0408
IX0A0411
IX0A0415
IX0A0417
IX0A0428
IX0A0439
IX0A0440
IX0A0442
IX0A0444
IX0A0446
IX0A0448
IX0A0449
IX0A0451
IX0A0452
IX0A0453
IX0A0455
IX0A0458
IX0A0459
IX0A0460
IX0A0463
IX0A0464
IX0A0468
IX0A0470
IX0A0478
IX0A0479
IX0A0482
IX0A0483
IX0A0484
IX0A0485
IX0A0486
IX0A0487
IX0A0488
IX0A0490
IX0A0493
IX0A0496
IX0A0499
IX0A0500
IX0A0502
IX0A0504
IX0A0505
IX0A0506
IX0A0509
IX0A0518
IX0A0519
IX0A0525
IX0A0530
IX0A0540
IX0A0542
IX0A0545
IX0A0549
IX0A0588
IX0A0837
IX0A0841
IX0A0852
IX0A0855
IX0A0856
01/57 
start stop bwd fwd

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 trong tổng số 31
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5