GĐPT Chánh Niệm kỷ niệm chu niên 30 năm

IX0A0406
IX0A0408
IX0A0411
IX0A0415
IX0A0417
IX0A0428
IX0A0439
IX0A0440
IX0A0442
IX0A0444
IX0A0446
IX0A0448
IX0A0449
IX0A0451
IX0A0452
IX0A0453
IX0A0455
IX0A0458
IX0A0459
IX0A0460
IX0A0463
IX0A0464
IX0A0468
IX0A0470
IX0A0478
IX0A0479
IX0A0482
IX0A0483
IX0A0484
IX0A0485
IX0A0486
IX0A0487
IX0A0488
IX0A0490
IX0A0493
IX0A0496
IX0A0499
IX0A0500
IX0A0502
IX0A0504
IX0A0505
IX0A0506
IX0A0509
IX0A0518
IX0A0519
IX0A0525
IX0A0530
IX0A0540
IX0A0542
IX0A0545
IX0A0549
IX0A0588
IX0A0837
IX0A0841
IX0A0852
IX0A0855
IX0A0856
01/57 
start stop bwd fwd

 

lamsu ducquoc19

 

HÀNH HƯƠNG

GĐPT Minh Hải

Năm nay Gia Đình Minh Hải cùng Chi Hội Aurich được phước duyên lớn, xôn xao, rầm rộ trong hai chuyến hành hương.  Một chuyến vào đầu tháng 9 và chuyến thứ hai là một tuần lễ sau đó.  Chuyến thứ nhứt hành hương Trung Quốc:  Tứ Đại Danh Sơn cùng Lạc Sơn, cuối cùng kết thúc ở Vô Tích Thượng Hải do Sư phụ Nhất Chân hướng dẫn.  Chuyến thứ hai hành hương Miến Điện – Ấn Độ, bắt đầu từ Miến Điện và chấm dứt tại Dharamsala do Sư phụ Hạnh Tấn hướng dẫn.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 9 trong tổng số 29
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5