Nam mô Đại từ Đại Bi Đại Oai thần lực cứu Khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát

Lam Viên Đức Quốc trong đại dịch Corona

Mùa Corona không có trong tứ thời bát tiết, không phải buổi giao mùa cũng không phải mùa gió chướng, nhưng con người thấy u ám và buồn bả!....

Mọi pháp trong thế gian này đều là duyên khởi, đều từ nhân quả mà thành. Corona dù lợi hại và khôn lường, nhưng cũng nằm trong vòng nhân quả. Corona như thực, như hư, như huyễn, như hóa, càng nói lên tính cách duyên khởi: tùy theo đối tượng mà có ảnh hưởng không giống nhau.

Chuyện nhân quả thì muôn trùng, chỉ có Phật mới rõ biết.

Về phần chúng ta, chúng ta là người con Phật, có quy y Tam Bảo, nghĩ rằng Corona cũng "vị thần nể cây đa" phải không anh chị em?!

Thời buổi càng khó khăn, chúng sanh khốn khó là lúc chư Bồ Tát, Chư Thiện thần, hộ pháp xuất hiện càng nhiều, nhưng chúng ta không biết. Các Bồ Tát hoặc ẩn hoặc hiện chung quanh chúng ta, hoặc hiện thành các loại cỏ thuốc để cứu khổ cứu nạn chúng ta. Chỉ cần chúng ta không xa rời kỹ cương giáo hạnh của Phật thì không sợ bị bỏ rơi…

Bồ Tát Đại Thế Chí mỗi bước đi chấn động cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới và rung chuyển tất cả cung điện ma. Bồ Tát Địa Tạng với năng lực "Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng". Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ cứu nạn. Ngài lại được năng lực "Đồng thể Đại bi" với mười phương ba đời chúng sanh. Ngài không phải chỉ có ngàn tay ngàn mắt, mà Ngài có :

84000 đầu

84000 mắt

84000 tay

Cho đến vô số đó phải không anh chị em!?! …

Anh chị em chúng ta cùng nhau cố gắng, Tam Bảo sẽ gia bị cho chúng ta!

Năm nay, lễ Phục sinh không có khóa tu học như thường lệ tại Tổ đình Viên Giác, lần đầu tiên phải gián đoạn trong suốt hai mươi ba năm qua! Tuy nhiên, việc sinh hoạt tu học cũng được tiếp tục qua sự cố gắng và sắp xếp của quý anh chị Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Đức qua phần hệ thống viễn thông. Tại một số địa phương, các anh chị cố gắng sắp xếp tổ chức sinh hoạt vào cuối tuần, để việc tu học của các em được đều đặn, không bị gián đoạn.

Các ngành Oanh Vũ, ngành Thiếu, ngành Thanh, lớp Phụ huynh, vẫn được các anh chị Ủy viên ngành sinh hoạt đảm trách. Cũng như các chương trình vui chơi, đố vui để học. Phần thuyết giảng và vấn đáp Phật pháp được chư Tôn Đức hướng dẫn.

Các cuối tuần kế tiếp, GĐPT Chánh Dũng, GĐPT Tâm Minh có cung thỉnh quý Thầy Hạnh Giới, Thầy Thông Tránh, Sư Cô Chân Đàn hướng dẫn Phật Pháp cũng qua hệ thống mạng viễn thông. Các buổi học này cũng có các GĐPT bạn tham gia.

 

Đại lễ Phật Đản năm nay, BHD GĐPTVN Đức Quốc tổ chức tại Tổ đình Viên Giác cũng qua hệ thống mạng viễn thông với sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng và Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh. Buổi lễ cũng được hơn tám mươi Huynh Trưởng và Đoàn sinh tham dự!!

Biết nói làm sao cho hết tấm lòng chúng con đối với sự thương tưởng của Hòa Thượng Phương Trượng và Thầy Cố Vấn Gíao Hạnh !!!

Trong hoàn cảnh nào cũng có Hòa Thượng Phương Trượng và Thầy Cố Vấn Gíao Hạnh cận kề để khích lệ, răn dạy và làm chổ nương tựa quy ngưỡng cho chúng con!!!...

Chương trình văn nghệ mừng Khánh Đản tuy ngắn gọn, thô thiển không đầy một tiếng đồng hồ, nhưng cũng khá xúc tích, nói lên được nội dung và không đến nỗi kém khuyết:

- Hợp ca Phật giáo kỳ

- Hợp ca Quốc kỳ

- Hợp ca mừng Khánh đản

 

Cả ba ngành Oanh Vũ, ngành Thiếu, ngành Thanh đều có tham gia đóng góp mừng khánh lễ:

- Những hình ảnh các em tự vẽ

- Những hoạt cảnh, vũ khúc cũng do các em tự biên và tự diễn….

Tất cả nói lên ý nghĩa cũng như tấm lòng của người con Phật trong hoàn cảnh khó khăn của ngày Đại Lễ.

Sau lễ Phật Đản, mỗi tháng các đơn vị GĐPT Tâm Minh, GĐPT Chánh Dũng vẫn thường xuyên cung thỉnh quý Thầy Cô sinh hoạt hướng dẫn Phật Pháp.

Các anh chị vẫn hằng tâm nguyện mong muốn việc tu học của các con em mình không vì hoàn cảnh phải bị ngưng trệ hay gián đoạn!

Các GĐPT bạn nghĩ sao?!

 

Cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cơn dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Thiện Mỹ

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5