briefkopf

PL.2563, Sydney ngày 23/2/2020

 

htthichquangdo-2

 

Thông Tư

V/v Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Kính gửi:

-            Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

-            GHPGVNTN Âu Châu

-            GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada

và Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL – TTL

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị,

Văn phòng Điều Hợp Liên Châu vừa hay tin cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/2/2020, nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý tại Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn Việt Nam, trụ thế 93 tuổi và 73 hạ lạp.

Quý Giáo Hội tại 4 châu lục tùy nghi tổ chức lễ tưởng niệm Ngài để tri ân một bậc cao tăng, trọn đời hy sinh, đóng góp tài năng và tuệ trí của mình cho tiền đồ đạo pháp, dân tộc; và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong giai đoạn phức tạp, khó khăn từ năm 1981 đến nay, được tự tại nơi cõi Tịch Tĩnh giải thoát.

Kính chúc quý Giáo Hội thành tựu mọi Phật sự như ý.

Chánh Văn Phòng

Điều họp Liên Châu

 (Xem văn bản pdf có chữ ký)
 
   HT Thích Bảo Lạc

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5