Hình ảnh sinh hoạt trong Buổi Tiệc Tất Niên GĐPT Chánh Giác tháng 12 năm 2019

Trong tiệc tấn niên Đồng Bảo hướng dẫn ôn bài

 

 Chuẩn bị bài hát chung vui trong tiệc tất niên

 Lễ Phật và chào cờ Đoàn

 Phụ Huynh Chi Hội lo nấu đồ ăn

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5