Cầu Nguyện Hòa Bình tại Rathaus Bremen năm 2020

Một truyền thống hàng năm của GĐPT Chánh Giác là buổi Cầu Nguyện Hòa Bình tại Tòa đô chính Bremen.
Vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2020 buổi Cầu Nguyện Hòa Bình được tổ chức. Trong buổi lễ có gần 100 người tham gia đến từ 8 tôn giáo khác nhau. Ngoài Phật giáo, mà GĐPT Chánh Giác đại diện, còn có các Tôn giáo khác nhau: Alevit, Bahá'í giáo, Kitô giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Yazidi giáo.
Buổi Cầu Nguyện Hòa Bình được khai mạc bởi bài diễn văn của ông Andreas Bovenschulte (Thị Trưởng của Thành Phố Bremen). Sau đó lần lượt các Tôn giáo thể hiện lời cầu nguyện của mình. Qua sự thể hiện đó, chúng ta có thể nhận ra được giá trị và truyền thống của mọi Tôn giáo.

Năm này đại diện Phật Giáo chúng ta, Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Giác đã cử 5 Anh Chị gồm có HTr. Thị Thiện, HTr. Thiện Lợi, HTr. Thiện Tịnh, chị Đồng Ngọc và Đồng Bảo lên đọc lời chào mừng và cầu nguyện.

Lời Cầu Nguyện được chia thành bốn phần.
•    Trước tiên Bác Gia Trưởng đọc lời chào mừng đến Ông Thị Trưởng và các quan khách,
•    Sau đó em Đồng Bảo đã đọc những sự kiện xảy ra trong thời gian qua và xin quan khách 1 phút mặc niệm
•    Tiếp theo là chị Thiện Tịnh đọc những giải pháp để có hòa bình qua lời kêu gọi của Đức Dalai Lama: "không chỉ cầu nguyên mà phải hành động. Muốn làm được điều căn bản nầy chúng ta hảy để ý đến việc giáo dục".
•    Chị Đồng Ngọc đọc lời tán thán đến thành phố tiểu bang Bremen từ bao năm qua đã hổ trợ và khích lệ các Tôn Giáo trong ngày đầu năm gặp nhau để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
•    Kết thúc phần Lời Cầu Nguyện các ACE đã tụng Chú Vãng Sanh và hát bài: "Về Nương Tựa PHẬT PHÁP TĂNG".

Sau gần 1 tiếng rưỡi buổi Lễ được kết thúc. Khi trên đường đi về trên xe một em ngành Oanh lần đầu tham dự kể rằng: "Em thấy buổi Lễ này có rất nhiều ý nghĩa. Qua buổi Lễ này em có thể nghe những lời cầu nguyện của các tôn giáo khác."

Đây có thể là một trong những sự kiện mà GĐPT Chánh Giác rất là tự hào, khi được mời mỗi năm tham dự. Trong ý nghĩa đó năm mới cầu nguyện cho Thế giới có Hòa Bình và An Lạc.

Bác Cựu Gia Trưởng và Anh Liên Đoàn Trưởng cùng với

các điại diện Tôn Giáo Bạn chụp với ông Bürgermeister

caunguyenbh2002

 

Phái đoàn của Chi Hội và GĐPT Chánh Giác chụp chung

với ông Thị Trưởng thành phố tiểu bang Bremen

Đồng Bảo

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5