Chương trình sinh hoạt chung của GĐPT ĐQ năm 2018

 

Tháng 2 năm 2018
16.02.2018 (Thứ sáu): Tết „Mậu Tuất” tại Chùa Viên Giác Hannover 20:00 Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Mậu Tuất và đón Giao Thừa lúc 24:00 giờ.
17.02.2018: Tết tại Aurich, Nürnberg.

 

Tháng 3 năm 2018
19. – 25.03.2018: Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin
29.03.-02.04.2018: Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác.

 

Tháng 4 năm 2018
21.04. 2018: Chu niên lần thứ 30 GĐPT Chánh Dũng

 

Tháng 5 năm 2018
01.05.2018: Du ngoạn với Chi Hội Phật tử Hannover và GĐPT Tâm Minh
18.-21.05.2018: Kỷ niệm 40 năm chùa Viên Giác
20.05.2018: Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu.
25.-27.05.2018: Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover.

 

Tháng 6 năm 2018
16.06.2018: Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg.
24.06.2018: Họp phụ huynh GĐPT Chánh Niệm.

 

Tháng 7 năm 2018
01.07.2018: Họp giữa năm GĐPT Chánh Niệm
08.07. 2018: Thi cuối khóa GĐPT Chánh Dũng
20.-22.07.2018: Trại hè GĐPT Tâm Minh
22.07.-01.08.2018: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 – BHD Đức đảm trách Ban Văn Phòng.

 

Tháng 8 năm 2018
19.08.2018: Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu
24. -26.08.2018: Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Giác, có khất thực.

 

Tháng 9 năm 2018
06.-09.2018: Tu Dưỡng Huynh Trưởng tại Thất Viên Lạc – Varel
15.09.2018: Lễ Vu Lan tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg
16.09.2018: Lễ Khai giảng GĐPT Chánh Dũng
29.09.2018: Tết Trung Thu GĐPT Chánh Dũng, GĐPT Chánh Niệm
30.09.2018: Thầy CVGH về thăm GĐPT Pháp Quang, Tổng kết cuối năm GĐPT Chánh Niệm.

 

Tháng 10 năm 2018
26.-28.10.2018: Tu dưỡng du ngoạn ngành Thanh GĐPT Tâm Minh
Liên Trại Tuyết Sơn – Anôma-Ni Liên GĐPT Chánh Dũng.

 

Tháng 11 năm 2018
16.-18.11.2018: Hội nghị thường niên tại Chùa Bảo Quang

 

Tháng 12 năm 2018
02.12.2018: Thầy CVGH về thăm GĐPT Chánh Tín
09.12.2018: Thầy CVGH về thăm GĐPT Chánh Dũng
16.12.2018: Liên Hoan cuối năm GĐPT Chánh Niệm.

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5