Lễ cầu siêu cho cố Htr. Tâm Ngọc - Lê Giao


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/web123320/html/images/stories/lecausieu

 

Tiễn Biệt Anh

Rằm tháng tư âm lịch năm nay
Hình như Chư Phật đã định ngày
Người Anh quý mến rời nhân thế
Phật Tổ phóng quang tiếp dẫn ngay
 
Bầu trời Hòa Lan đượm màu tang
Cầu siêu tụng niệm trong đạo tràng
Vẫn biết vô Thường trong cuộc sống
Rơi lệ, trong lòng thấy xốn xang

Lam Huynh Niên Trưởng cấp Tấn cao
Pháp danh Tâm Ngọc, tự Lê Giao
Sinh trưởng Việt Nam vùng Phan Thiết
Với Anh chúng em thấy tự hào
 
Chúng em luôn nhớ đến người Anh
Gầy dựng Lam Âu với lòng thành
Hướng dẫn ca dao, trò chơi lớn
Cho Ấu, Đồng Niên, Thiếu lẫn Thanh
 
Anh làm Thư Ký tại trời Âu
Nội San Sen Trắng ra tiếp nhau
Thông tin mỗi nước về sinh hoạt
Gắng bó tình Lam bắt nhịp cầu
 
Trong nước sinh hoạt Anh đảm đang
Từ Thư ký vùng đến liên bang
Trường Bồ Đề Anh lo dạy học
Ươm mầm Lam trẻ vững lên đàng
 
Đất nước vô thường quá đổi thay
Lúc thịnh, lúc suy, lúc tù đày
Với Anh không khỏi phạm trù ấy
Xa quê, hải ngoại sống đến nay
 
Nhớ ngày tu học tại Làng Mai,
Văn nghệ của Anh một, không hai
Thuở ấy chúng em chưa Phật Tử*
Ngưỡng Mộ người Anh có thật tài
 
Còn nhớ những ngày ở cùng Anh
Trong Trại A Dục cho ngành Thanh
Chín hai Liège được tổ chức
Khuyến tấn chúng em ráng học, hành
 
Tuổi già sức yếu cướp mất Anh,
Người Anh quý mến tâm chân thành
Bao nhiêu nhiệt huyết cho tổ chức
Áo Lam vững tiến đạo vô tranh.
 
Đôi lời gởi đến Chị Cúc thương
Mong Chị nghĩ đến Đạo Vô Thường
Bớt đi buồn khổ, lòng luyến tiếc
Cùng Chị chúng em đốt nắn hương
 
Đôi lời thương cảm Huynh Huyền Trang
Chắc Huynh lúc nầy rất hoang mang
Nào buồn tử biệt, lo tang lễ
Cố gắng Huynh ơi! thấy nhẹ nhàng
 
Anh Chị Em các nước trời Âu
lặn lội về đây, vượt đêm thâu
Cầu nguyện Anh về Cực Lạc Quốc
Nơi hoa Sen thắm Phật nhiệm mầu.

 

(*): Chưa vào Gia Đình Phật Tử


UV Báo Chí Ban Hướng Dẫn Đức Quôc
Thị Thiện - Phạm Công Hoàng

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5