BẢN TIN CHÁNH GIÁC THÁNG 6 NĂM 2018

Theo chu kỳ mà Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đức Quốc đưa ra, là tháng sáu GĐPT Chánh Giác có nhiệm vụ trình bày sinh hoạt của mình để gởi đến cho Bản Tin GĐPT Đức Quốc.

Hầu đáp ứng đề nghị của BHDGĐPT Đức Quốc, Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Giác cố gắng viết bài, vừa giới thiệu GĐPT Chánh Giác với quý Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong các GĐPT tại Đức Quốc.

Chánh Giác được thành lập cách đây 23 năm. Sự thành lập là do sự khuyến tấn của các anh Htr. Thị Lộc Võ Văn Mai, Tâm Cừ Trương Tôn Châu, Thiện Căn Phạm Hồng Sáu và Chị Tâm Bạch Trần Huyền Đan. Thật ra đây là một cố gắng ngoài sức tưởng tượng của Hành Giả (HG) viết bài nầy. Bởi vì lúc đó chỉ có một mình HG là đi theo học chút ít với anh chị em Lam cho nên thành phần Ban Huynh Trưởng (Lúc trước là Ban Liên Đoàn) ngoài Liên Đoàn Trưởng ra, các thành viên khác là chưa có đi tham dự trại huấn luyện nào cả. Ngay cả Bác Gia Trưởng cũng chưa quy y Tam Bảo. HG xin gởi bài của Htr. Liên Đoàn Phó Thiên Tịnh có viết chi tiết về sự thành lập nầy.

Đọc thêm...
 

phat-dan-455z

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 8 trong tổng số 26
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5